Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

De PLC was tot voor kort het hart van de industriële automatisering. Maar meer en meer wordt de centrale PLC vandonder door het opkomen van intelligente opnemers en vanboven door op de PC gebaseerde decentrale oplossingen bedreigd. Drijvende krachten achter deze opzienbarende ontiwkkeling zijn hogere gebruikerseisen door het hoge comfort van hedendaagse PC-werkomgevngen, de vooruitgang in de communicatietechnologie, maar vooral de druk op de automatiseringskosten vanuit de wereldwijde economische recessie en de daaruit voortvloeiende concirrentiestrijd. Door de consequente toepassing van seriël bustechnologien en uit de kantoorautomatisiering al lang bekende neterkprotokollen en standaar software in de industriële automatisering, ontstaan er nieuwe "low cost" automatiseringssystemen met een bedieningscomfort, dat tot nu toe slechts van grote en dure op procescomputer gebaseerde DCS-systemen verwacht kon worden. De aan de industriële automatisering toegevoegde nieuwe dimensie communicatie zorgt niet alleen voor een doorgaande datastroom vanuit het lokaal gedecentraliseerde produktie-proces maar ook vertaling in begrijpbare informatie en dien integratie in het LAN, de informatie slagader can jeder bedrijf. De klassieke PLC-techniek zal aan deze nieuwe generatie van compacte en "low cost" automatiseringssytemen de bekende modulaire opbouwtechniek, der voorprogrammeerde functiebouwstenen en de programmeertalen volgens IEC 1131-3 afstaan.

Additional information

Authors: KLAGE D W, JRC Petten (NL)
Bibliographic Reference: Paper presented: Automatiserings Technisch Symposium 95, Delft (NL), March 16, 1995
Availability: Available from (1) as Paper NL 39183 ORA
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top