Community Research and Development Information Service - CORDIS

Abstract

Denna brochyr är utformad för att ge klar och omfattande information om ändamålsenlig användning av radiologisk utrustning och om filmframkallningstekniker liksom om strålskydd inom dental radiologi för både patient och personal. Den tar hänsyn till relevant kunskap och teknologi som för närvarande är tillgänglig. Denna brochyr kan vara till hjälp för den yrkesutövande kåren tandläkare och deras assistenter och kommer at bidra till att optimera användningen av joniserande strålning inom odontologin.

Additional information

Authors: CEC, CEC Bruxelles (BE)
Bibliographic Reference: Report: SV (1998) 22pp., ECU 7
Availability: Available from the (2)
ISBN: ISBN 92-827-4536-8
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top