Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tavoitteena ohjelma Euroopan turvallisuuden parantamiseksi tutkimuksen ja teknologian avulla, Komission tiedonanto valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien [...] KOM(2004) 72 lopullinen

Download application/pdf (172779)

Record Number: 3374 / Last updated on: 2004-02-13
Category: misc
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top