Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tavoitteena ohjelma Euroopan turvallisuuden parantamiseksi tutkimuksen ja teknologian avulla, Komission tiedonanto valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien [...] KOM(2004) 72 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top