Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Naar een programma om de Europese veiligheid te verbeteren door onderzoek en technologie, Mededeling van de commissie over de tenuitvoerlegging van de voorbereidende actie [...] COM(2004) 72 definitief

Download application/pdf (172779)

Record Number: 3374 / Last updated on: 2004-02-13
Category: misc