Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mot ett program för att förbättra Europas säkerhet genom forskning och teknologi, Kommissionens meddelande om genomförandet av den förberedande åtgärden, KOM(2004) 72 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top