Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Fremtiden skaber vi i fællesskab ,Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013, Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet, KOM(2004) 101 endelig

Download application/pdf (351959)

Record Number: 3607 / Last updated on: 2004-03-09
Category: comDocument