Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen, Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007�2013, Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan Parlamentille, KOM(2004) 101 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top