Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tematisk prioritering, 1.6. Prioriterat tematiskt område Hållbar utveckling, globala förändringar och ecosystem, 1.6.2: Hållbara yttransporter, Arbetsprogram 2002-2006
FP6

Tematisk prioritering, 1.6. Prioriterat tematiskt område Hållbar utveckling, globala förändringar och ecosystem, 1.6.2: Hållbara yttransporter, Arbetsprogram 2002-2006

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (170775)

Record Number: 3700 / Last updated on: 2004-03-15
Category: misc