Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Epasuoria TTK-toimia, [...] tutkimuksen, teknologian kehittamisen ja esittelyn Erityisohjelmassa, [...] Tutkimus ja innovointi [...] (Ehdotuspyynnon tunnus: FP6-2004-INNOV-4)
FP6

Epasuoria TTK-toimia, [...] tutkimuksen, teknologian kehittamisen ja esittelyn Erityisohjelmassa, [...] Tutkimus ja innovointi [...] (Ehdotuspyynnon tunnus: FP6-2004-INNOV-4)

Funded under: FP6-INNOVATION
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top