Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen [...]; Højhastighedsforbindelser i EU - Den seneste udvikling i den elektroniske kommunikationssektor; KOM(2004)61, endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top