Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen [...]; Höghastighetsförbindelser i Europa: den senaste utvecklingen inom sektorn för elektronisk kommunikation; KOM(2004) 61 slutlig

Download application/pdf (210069)

Record Number: 4381 / Last updated on: 2004-04-23
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top