Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Anbudsinfordran för FoTU-verksamhet inom det särskilda programmet inom områdena informationsteknik (ESPRIT 4) samt industriell teknik och materialteknik (BRITE/EURAM 3)
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top