Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Anbudsinfordran för FoTU-verksamhet inom det särskilda programmet inom områdena informationsteknik (ESPRIT 4) samt industriell teknik och materialteknik (BRITE/EURAM 3)

Download application/msword (14848)

Record Number: 453 / Last updated on: 1997-05-02
Category: call