Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • COM(97) 142 Komission ehdotus tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön viidennestä puiteohjelmasta (1998-2002)
FP5

COM(97) 142 Komission ehdotus tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön viidennestä puiteohjelmasta (1998-2002)

Funded under: FP5
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top