Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • COM(97) 142 Komission ehdotus tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön viidennestä puiteohjelmasta (1998-2002)
FP5

COM(97) 142 Komission ehdotus tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön viidennestä puiteohjelmasta (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/msword (163840)

Record Number: 465 / Last updated on: 1997-07-11
Category: poli