Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

COM(97) 142 Kommissionens förslag till beslut om Femte Ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/msword (163840)

Record Number: 465 / Last updated on: 1997-07-11
Category: poli