Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman lrInnovaatioiden edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen rohkaiseminenle (1998-2002) epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotupyyntö Ehdotuspyynnön tunnus: INN/00/01
FP5

Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman lrInnovaatioiden edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen rohkaiseminenle (1998-2002) epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotupyyntö Ehdotuspyynnön tunnus: INN/00/01

Funded under: FP5-INNOVATION-SME

Download application/pdf (11360)

Record Number: 4810 / Last updated on: 2004-06-24
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top