Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet inom "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande" (1998-2002) - Ansökningsomgångens referens: INN/00/03
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet inom "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande" (1998-2002) - Ansökningsomgångens referens: INN/00/03

Funded under: FP5-INNOVATION-SME

Download application/pdf (30248)

Record Number: 4812 / Last updated on: 2004-06-24
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top