Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 30.09.02 om antagande av ett särskilt forsknings- och utbildningsprogram (Euratom) inom området kärnenergi (2002-2006). (2002/837/EG)
FP6

Rådets beslut av den 30.09.02 om antagande av ett särskilt forsknings- och utbildningsprogram (Euratom) inom området kärnenergi (2002-2006). (2002/837/EG)

Funded under: FP6-EURATOM-FISSION

Download application/pdf (189781)

Record Number: 4813 / Last updated on: 2002-11-06
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top