Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Evaluering af anvendelsen af Direktiv 98/34/EF vedrørende informationssamfundets tjenester. Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. KOM(2003) 69 endelig

Download application/pdf (311599)

Record Number: 4814 / Last updated on: 2003-02-21
Category: comDocument