Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Evaluatie van de toepassing van richtlijn 98/34/EG op het gebied van de diensten van de informatiemaatschappij. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad. COM(2003) 69 definitief

Download application/pdf (311599)

Record Number: 4814 / Last updated on: 2003-02-21
Category: comDocument