Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Om utvärdering av tillämpningen av direktiv 98/34/EG på området informationssamhällets tjänster. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet. KOM(2003) 69 slutlig

Download application/pdf (311599)

Record Number: 4814 / Last updated on: 2003-02-21
Category: comDocument