Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Hvordan skal FFC løse sin opgave i det europæiske forskningsrum? Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet. KOM(2001) 215 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top