Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Hvordan skal FFC løse sin opgave i det europæiske forskningsrum? Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet. KOM(2001) 215 endelig

Download application/pdf (45511)

Record Number: 4817 / Last updated on: 2001-05-11
Category: comDocument