Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • YTK:n tehtävä ja sen toteuttaminen eurooppalaisella tutkimusalueella. Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille. KOM(2001) 215 lopullinen

Download application/pdf (45511)

Record Number: 4817 / Last updated on: 2001-05-11
Category: comDocument