Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Uppfyllande av Gemensamma forskningscentrets uppdrag på det europeiska området för forskningsverksamhet. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. KOM(2001) 215 slutlig

Download application/pdf (45511)

Record Number: 4817 / Last updated on: 2001-05-11
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top