Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram 2002-2006 (Euratom). - KOM(2001) 725 endelig
FP6

Forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram 2002-2006 (Euratom). - KOM(2001) 725 endelig

Funded under: FP6-EURATOM, FP6-EURATOM-FISSION
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top