Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i genomförandet av Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (Euratom) 2002-2006. - KOM(2001) 725 slutlig
FP6

Förslag till Rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i genomförandet av Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (Euratom) 2002-2006. - KOM(2001) 725 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM, FP6-EURATOM-FISSION

Download application/pdf (231233)

Record Number: 4820 / Last updated on: 2002-07-30
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top