Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europa-parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF om EF's sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det Europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006)
FP6

Europa-parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF om EF's sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det Europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006)

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/pdf (198481)

Record Number: 4833 / Last updated on: 2002-11-07
Category: poli