Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beslut nr 1513/2002/EG om sjätte ramprogrammet för EG verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det Europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002-2006)
FP6

Beslut nr 1513/2002/EG om sjätte ramprogrammet för EG verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det Europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002-2006)

Funded under: FP6, OTH-ERA

Download application/pdf (198481)

Record Number: 4833 / Last updated on: 2002-11-07
Category: poli