Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Riktlinjer för upprättandet av system för nationella kontaktpunkter för EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Funded under: FP6

Download application/pdf (232648)

Record Number: 4837 / Last updated on: 2002-08-02
Category: info