Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europeiska området för forskningsverksamhet: ökad satsning på projektet. Utvidgning - nya inriktningar av verksamheten - nya framtidsmöjligheter. Meddelande från kommissionen. KOM(2002) 565 slutlig

Download application/pdf (102522)

Record Number: 4839 / Last updated on: 2002-11-06
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top