Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Att välja tillväxt: Kunskap, innovation och arbetstillfällen i ett sammanhållet samhälle. Rapport till Europeiska rådets vårmöte den 21 mars 2003 .... Meddelande från Kommissionen. KOM(2003) 5 slutlig

Download application/pdf (212150)

Record Number: 4841 / Last updated on: 2003-02-10
Category: comDocument