Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslutning af 30.09.02 om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Strukturering af det europæiske forskningsrum" (2002-2006). (2002/835/EF)

Download application/pdf (217258)

Record Number: 4851 / Last updated on: 2002-11-06
Category: poli