Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslutning af 30.09.02 om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Strukturering af det europæiske forskningsrum" (2002-2006). (2002/835/EF)
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top