Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beschikking van de Raad van 30.09.02 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: "Structurering van de Europese onderzoekruimte" (2002-2006). (2002/835/EG)

Download application/pdf (217258)

Record Number: 4851 / Last updated on: 2002-11-06
Category: poli