Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 30.09.02 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: "Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet" (2002�2006). (2002/835/EG)

Download application/pdf (217258)

Record Number: 4851 / Last updated on: 2002-11-06
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top