Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för enskilda i syfte att upprätta en databas över oberoende experter som kan komma att anlitas för att bistå kommissionen i samband med genomförandet av sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (2002-2006)
FP6

Ansökningsomgång för enskilda i syfte att upprätta en databas över oberoende experter som kan komma att anlitas för att bistå kommissionen i samband med genomförandet av sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (2002-2006)

Funded under: FP6

Download application/pdf (106778)

Record Number: 4852 / Last updated on: 2002-12-06
Category: call