Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Elektronisk kommunikation: Vejen til videnøkonomien. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. KOM(2003) 65 endelig

Download application/pdf (173654)

Record Number: 4877 / Last updated on: 2003-02-19
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top