Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. KOM(2003) 65 lopullinen

Download application/pdf (173654)

Record Number: 4877 / Last updated on: 2003-02-19
Category: comDocument