Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Elektronische communicatie: De weg naar de kenniseconomie. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. COM(2003) 65 definitief

Download application/pdf (173654)

Record Number: 4877 / Last updated on: 2003-02-19
Category: comDocument