Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Elektronisk kommunikation: Vägen till den kunskapsbaserade ekonomin. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. KOM(2003) 65 slutlig

Download application/pdf (173654)

Record Number: 4877 / Last updated on: 2003-02-19
Category: comDocument