Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Elektronisk kommunikation: Vägen till den kunskapsbaserade ekonomin. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. KOM(2003) 65 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top