Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • En mere sammenhængende europæisk aftaleret: en handlingsplan. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. KOM(2003) 68 endelig
FP6

En mere sammenhængende europæisk aftaleret: en handlingsplan. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. KOM(2003) 68 endelig

Funded under: FP6-CITIZENS
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top