Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • En mere sammenhængende europæisk aftaleret: en handlingsplan. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. KOM(2003) 68 endelig
FP6

En mere sammenhængende europæisk aftaleret: en handlingsplan. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. KOM(2003) 68 endelig

Funded under: FP6-CITIZENS

Download application/pdf (293790)

Record Number: 4898 / Last updated on: 2003-02-21
Category: comDocument