Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • En mer samordnad europeisk avtalsrätt: en handlingsplan. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. KOM(2003) 68 slutlig
FP6

En mer samordnad europeisk avtalsrätt: en handlingsplan. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. KOM(2003) 68 slutlig

Funded under: FP6-CITIZENS

Download application/pdf (293790)

Record Number: 4898 / Last updated on: 2003-02-21
Category: comDocument