Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Kommissionens Rekommendation av den 11/02/2003 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt direktiv 2002/21/EG .... C(2003)497

Download application/pdf (24159)

Record Number: 4914 / Last updated on: 2003-02-14
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top