Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Sähköistä liiketoimintaa koskevien politiikkojen mukauttaminen muuttuvassa ympäristössä: GoDigital-aloitteen opetukset ja tulevaisuuden haasteet. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille,... KOM(2003) 148 lopullinen
FP5

Sähköistä liiketoimintaa koskevien politiikkojen mukauttaminen muuttuvassa ympäristössä: GoDigital-aloitteen opetukset ja tulevaisuuden haasteet. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille,... KOM(2003) 148 lopullinen

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (344818)

Record Number: 4927 / Last updated on: 2003-04-02
Category: comDocument