Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Anpassning av politiken för e-affärer i en föränderlig miljö: Lärdomar från Go Digital-initiativet samt kommande utmaningar. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,... KOM(2003) 148 slutlig
FP5

Anpassning av politiken för e-affärer i en föränderlig miljö: Lärdomar från Go Digital-initiativet samt kommande utmaningar. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,... KOM(2003) 148 slutlig

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (344818)

Record Number: 4927 / Last updated on: 2003-04-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top