Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta koskeva raportti: Tiivistelmä. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja. [Asiakirjan SEK(2003) 441 tiivistelmän epävirallinen käännös]
FP6

Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta koskeva raportti: Tiivistelmä. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja. [Asiakirjan SEK(2003) 441 tiivistelmän epävirallinen käännös]

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH

Download application/pdf (463936)

Record Number: 4938 / Last updated on: 2003-04-08
Category: secDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top