Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Integratie van het EGNOS-programma in het GALILEO-programma. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad. COM(2003) 123 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top