Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Kohti maailmanlaajuista kumppanuutta tietoyhteiskunnan alalla: EU:n näkökulma Yhdistyneiden kansakuntien tietoyhteiskuntahuippukokoukseen (WSIS). Komission tiedonanto [...].KOM(2003) 271 lopullinen
FP6

Kohti maailmanlaajuista kumppanuutta tietoyhteiskunnan alalla: EU:n näkökulma Yhdistyneiden kansakuntien tietoyhteiskuntahuippukokoukseen (WSIS). Komission tiedonanto [...].KOM(2003) 271 lopullinen

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (200162)

Record Number: 4948 / Last updated on: 2003-06-11
Category: comDocument