Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • För ett globalt partnerskap i informationssamhället: EU-perspektiv inom ramen för FN:s världstoppmöte om informationssamhället (World Summit On The Information Society (WSIS). Meddelande från kommissionen [...].KOM(2003) 271 slutlig
FP6

För ett globalt partnerskap i informationssamhället: EU-perspektiv inom ramen för FN:s världstoppmöte om informationssamhället (World Summit On The Information Society (WSIS). Meddelande från kommissionen [...].KOM(2003) 271 slutlig

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (200162)

Record Number: 4948 / Last updated on: 2003-06-11
Category: comDocument