Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. KOM(2003) 287 endelig

Download application/pdf (268700)

Record Number: 4959 / Last updated on: 2003-06-04
Category: comDocument