Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. KOM(2003) 287 slutlig

Download application/pdf (268700)

Record Number: 4959 / Last updated on: 2003-06-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top