Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förbättrat genomförande av direktiven enligt den nya metoden. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. KOM(2003) 240 slutlig

Download application/pdf (276212)

Record Number: 4960 / Last updated on: 2003-05-28
Category: comDocument